Tag Archives: tööpakkumine

Rõuge vald pakub tööd planeeringu- ja ehitusspetsialistile

Rõuge vallavalitsus on kuulutanud välja konkursi planeeringu- ja ehitusspetsialisti ametikohale.

Planeeringu- ja ehitusspetsialisti põhiülesanneteks on ruumilise planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Rõuge vallas. Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel www.rauge.ee.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

Continue reading

Otsid Haanjasse tööd?

ajao

Tööpakkumine pearaamatupidajale

Haanja Vallavalitsus pakub tööd pearaamatupidajale.

Täistööaeg. Avalik teenistuja. Nõutav erialane kõrgharidus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Pearaamatupidaja ülesandeks on:
• Raamatupidamisarvestuse tähtaegne ja nõuetekohane korraldamine ja koordineerimine
• Eelarveprojektide koostamine, kooskõlastamine ja esitamine vallavalitsusele ning vallavolikogule
• Eelarvestrateegia koostamine eelseisva nelja eelarveaasta kohta
• Finantsdistsipliini tagamise meetmetest kinnipidamise jälgimine
• Saldoandmike ja eelarveandmike kontrollimine ja esitamine Rahandusministeeriumile
• Valla varade arvestuse ja inventeerimise korraldamine
• Töötasude arvestamine ning vastava aruandluse esitamine

Nõudmised kandidaadile:
• erialane kõrgharidus
• finantsvaldkonda puudutavate õigusaktide tundmine
• hea meeskonnatöö-, suhtlemis- ja probleemilahendamise oskus
• kõrge pingetaluvus
• väga hea analüüsivõime
• korrektne eesti keele oskus kõnes ja kirjas
• väga hea arvuti kasutamise oskus

Kasuks tuleb:
• Pmen´i raamatupidamisprogrammi kasutamise oskus
• eelnev töökogemus raamatupidajana avalikus sektoris (kohalikus omavalitsuses)
• võõrkeelte oskus (vene, inglise)
• kogemus projektide koostamisel (andmete analüüsimine ja aruannete esitamine)

Pearaamatupidaja ametijuhend

CV ja avaldus esitada Haanja Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 26. septembriks 2016. a. aadressil Võru tee 15 Haanja küla Haanja vald 65101 või e-posti aadressile vald@haanja.ee.

Täiendav info: Juri Gotmans tel 517 4584

Tööpakkumine: Ööbikuoru Villa pakkub tööd säravale klienditeenindajale

oobikuoru_villa_logoÖöbikuoru Villa pakub tööd KLIENDITEENINDAJALE

Ülesanded:
· restorani ja majutus klientide teenindamine (s.h. sisse- ja väljaregistreerimine, toitude serveerimine);
· arvelduste tegemine klientidega;
· kliendi vajadustele vastavate lahenduste pakkumine;
· vajalik inglise keele oskus suhtlustasandil (kasuks tuleb vene, läti, saksa või soome keele oskus).

Continue reading

Haanja Vallavalitsus pakub tööd pearaamatupidajale

Haanja valla lipp

Täistööaeg. Avalik teenistuja. Nõutav erialane kõrgharidus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Pearaamatupidaja ülesandeks on:
• Raamatupidamisarvestuse tähtaegne ja nõuetekohane korraldamine ja koordineerimine
• Eelarveprojektide koostamine, kooskõlastamine ja esitamine vallavalitsusele ning vallavolikogule
• Eelarvestrateegia koostamine eelseisva nelja eelarveaasta kohta
• Finantsdistsipliini tagamise meetmetest kinnipidamise jälgimine
• Saldoandmike ja eelarveandmike kontrollimine ja esitamine Rahandusministeeriumile
• Valla varade arvestuse ja inventeerimise korraldamine
• Töötasude arvestamine ning vastava aruandluse esitamine

Nõudmised kandidaadile:
• erialane kõrgharidus
• finantsvaldkonda puudutavate õigusaktide tundmine
• hea meeskonnatöö-, suhtlemis- ja probleemilahendamise oskus
• kõrge pingetaluvus
• väga hea analüüsivõime
• korrektne eesti keele oskus kõnes ja kirjas
• väga hea arvuti kasutamise oskus

Kasuks tuleb:
• Pmen´i raamatupidamisprogrammi kasutamise oskus
• eelnev töökogemus raamatupidajana avalikus sektoris (kohalikus omavalitsuses)
• võõrkeelte oskus (vene, inglise)
• kogemus projektide koostamisel (andmete analüüsimine ja aruannete esitamine)

Pearaamatupidaja ametijuhend

CV ja avaldus esitada Haanja Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 12. augustiks 2015. a. või aadressil Võru tee 15 Haanja küla Haanja vald 65101 või e-posti aadressile vald@haanja.ee.

Täiendav info: Juri Gotmans tel 517 4584

Tööpakkumine asjaajaja-registripidajale

Haanja Vallavalitsus pakub tööd  asjaajaja-registripidajale.

Täistööaeg. Avalik teenistuja. Nõutav keskharidus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses.

CV ja avaldus esitada Haanja Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt   29. oktoobriks 2014.a. aadressil Võru tee 15 Haanja küla Haanja vald 65101 või e-posti aadressile vald@haanja.ee

Lisa info  tel 517 4584.

Asjaajaja-registripidaja ametijuhend

Haanja Vallavalitsus pakub tööd noorsootöötajale

Haanja Vallavalitsus pakub tööd noorsootöötajale töölepingu alusel 0,5
kohaga. Tööülesandeks on noorsootöö korraldamine ja koordineerimine, noorte
ühistegevuse omaalgatuse toetamine ning eelduste loomine noorte
mitmekülgseks arenguks.

Nõutav kesk-, keskeri- või kõrgharidus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus
noorsootöö valdkonnas.
Lisa info www.haanja.ee või tel 516 5728.

CV ja avaldus esitada Haanja Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 2.
oktoobriks 2014.a. aadressil Võru tee 15 Haanja küla Haanja vald 65101 või
e-posti teel vald@haanja.ee.
Ametijuhend