Tag Archives: noored

Haanjamaa noori oodatakse tantsutrenni!

Võrumaa laste- ja noorte näitemängupäev Haanja rahvamajas

Eestimaa jõuluvanad kogunesid vanal Võrumaal

29. novembri südapäeval saabus Kanepisse 40 jõulutaati. Teel Pokumaale, kus peeti XIV Jõulutaatide konverents, tehti peatus, et avada postkontor, kuulata laste jõululaule, mekkida kohalike perenaiste küpsetisi. Selgitati välja aasta sportlikum jõulumees. Osalesid nii kõige nooremad 2013/2014 aastal sündinud vallakodanikud kui ka väärikas 101-aastane Hilda Müürsepp, kes on jõulutaatide vana tuttav. Kanepist läks kõikjale üle Eestimaa teele advendituli, mille jõulumees Ärnile ulatas Kanepi kirikuõpetaja Margit Lail. Kanepist sõideti edasi Pokumaale konverentsile ning pühapäeval Antslas toimunud jõululaadale.

Heategevuspäevad Haanja vallas

Rõuge, Haanja ja Varstu valla koostööprojekt “Hooliv kogukond”

Rõuge, Haanja ja Varstu vald viivad aastatel 2014-2015 koostöös ellu
kuriteoennetuslikku projekti “Hooliv kogukond”. Projekti eesmärk on
kujundada välja toimiv ning jätkusuutlik lapsi ja noori toetav
koostöövõrgustik, mis lähtub oma tegevusest noorte arvamustest ja
vajadustest ning elluviidud analüüsile tuginedes loodud hooliva kogukonna
strateegia eesmärkidest. Projekti teostamise teel ootavad meid noori
toetava võrgustiku loomine iga omavalitsuse piirides, kaasamise ja
võrgustikutöö koolitused, noorte analüüs oma kodukoha arengu osas ja
strateegiad selle parendamiseks, noorte algatusfondi rakendamine parenduste
elluviimiseks.

Projekt ” Hooliv kogukond“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)
toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Kogukondlikud
kuriteoennetuslikud algatused“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja
Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi
rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi
kodulehelt!

Võrumaa Noorte Päevad

Hei noor vanuses 13-17.a!
Soovid osaleda teiste Võrumaa noortega kolm päeva lahedal ja huvitaval koosviibimisel? Kui jah, siis võta ühendust oma kohaliku noorsootöötajaga!

Haanja keelepesa ootab sügisest uusi lapsi ja uut õpetajat!

Haani rahvamajahn tegutses väiku keelepesä rühmakene, kos koni kümne 2–7 aastagast last saa kõrd nädälihn kassuq umakeelitsehn keskkunnahn.

Haani keelepesähn peetäs tähtsäs opadaq latsõlõ haani muudu võrokiilt, kohalikkõ kombit, käsitüüd, aastakaigõga köüdet tähtpäivi ja muud, miä avitas latsõl kassuq. Kuna rühm um väiku, sis keelepesä um kuq peremudõl, kos mängvä kuuhn erinevä vanussõga latsõq.

Keelepesä latsõq ummaq uma kõnõlamisega iihnkujos tõisilõ latsilõ ni vanõmbilõ, kiä või olla mõtlõsõ kõnõlda, a julgu-uiq.

Siist ka üleskutsõq! Sügüsest oodami Haani keelepessä 2–7 aastakaisi latsi. Hää, kuq lats joba kõnõlas võro kiilt ja vanõmba kõnõlasõ kah, vanõmba olõssi rõõmsa ni herksä ütehnmõtlõjaq.

Haani keelepesä ots ka sügüsest koniq katõs pääväs nädälihn uma rühmä nuurt ja tegusat oppajat, kiä mõist kõnõlda võro kiilt ja kinkalõ miildüse latsõq! Uma soovist anna teedäq e-posti tiil egle.vodi@gmail.com vai kõlistaq Eglele 516 6684.