Tag Archives: infoleht

Rõuge valla ajalehe nime hääletus kestab 14 maini

Lisaks iga kahe nädala tagant ilmuvale Rõuge valla infolehele on soov hakata välja andma ka suuremat ajalehte, mis sisaldab pikemaid ja enam süvitsi minevaid kirjutisi meie vallast, siinsetest inimestest, traditsioonidest ja sündmustest.

Talve lõpul koguti Rõuge valla elanikelt ideid, mis võiks saada selle ajalehe nimeks. Kokku laekus 28 erisugust ettepanekut, mille hulgast valis volikogu arengukomisjon välja viis sobivaimat. Need viis nime konkureerivad nüüd hääletusvoorus: oma hääle saab lemmiku poolt anda kuni 14. maini.
Võta hetk ja aita valida meie valla ajalehele hea nimi!

Hääletada saab valla veebilehel http://rouge.kovtp.ee/lehenimi

Küsimustik Haanja ja Rõuge ühise huvitegevuse infolehe jaoks

Haanja ja Rõuge annavad sel hooajal välja ühise huvitegevuse infolehe. See tähendab, et koondatakse kõik kahes vallas tegutsevad treeningud, ringid, klubid ja muud kooskäimised ühte lehte kokku ning avaldatakse infolehena nii paberil kui veebis.

Info kogumiseks on koostatud küsimustik, kuhu saab märkida kõik oma tegevust puudutavad andmed. Isegi kui tegutsete ainult oma valla või mõne kitsama huvigrupiga, ärge jätke küsimustikku täitmata. Palun sisestage info oma tegevuse kohta hiljemalt reedeks, 25. septembriks.

Küsimustiku täitmine võtab aega paar minutit!

Kompaktne ja valdade piire ületav info huvitegevuse kohta on hea, sest aitab kindlasti kaasa ringide täituvusele, samuti annab ka lihtsalt väga hea ülevaate sellest, mis oma- või naabervallas toimub.