Septembri algusest muutub Haanja piirkonnas prügiveo hind kohati lausa 10 korda suuremaks!

Rõuge Vallavalitsus teatab, et alates 01.09.2018 muutub prügiveo hind Haanja, Misso ja Rõuge piirkonnas, mille tingis see, et Ragn-Sells AS esitas tänavu 15. veebruaril Rõuge vallavalitsusele taotluse endise Haanja valla territooriumil korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmiseks, arvestades Haanja valla korraldatud jäätmeveo rakendamise korras sätestatut. Peamiseks taotluse põhjenduseks oli olmejäätmete käitlushindade tõus Iru jäätmepõletusjaamas, palgakulude ja kütusehindade tõus ning teemaksu kehtestamisega lisandunud kulud. Muutunud oludes ei pidanud ettevõte võimalikuks samadel tingimustel teenindamist jätkata.

Rõuge vallavalitsus ei nõustunud teenustasu muutmisega endise Haanja valla territooriumil. Põhjuseks oli Ragn-Sellsi soov kehtestada ka prügikonteineritele rendihind, kuigi Haanja vallavolikogu 11.12.2014 vastu võetud määruse nr 21 „Haanja valla korraldatud jäätmeveo rakendamise kord ja Haanja valla jäätmevaldajate registri asutamine“ järgi ei kuulu konteinerite rendihind jäätmeveo teenustasu hulka.

Ragn-Sells pöördus uuesti Rõuge vallavalitsuse poole, et lõpetada ennetähtaegselt Haanja vallaga 16.07.2015 sõlmitud korraldatud jäätmeveo leping. Lepingu täitmise viimaseks päevaks seati 31.08.2018. Olukorra lahendamiseks korraldati riigihange, valituks osutus Eesti Keskkonnateenused AS, kelle poole pöörduti palvega kaaluda võimalust alustada Haanja piirkonna teenindamist varem, kui oli esialgu planeeritud (Eesti Keskkonnateenused pidi alustama Haanja piirkonnas vedu 02.11.2018). Eesti Keskkonnateenused nõustus ettepanekuga, seades omakorda tingimuseks hinnatõusu, mis hõlmaks juba kogu Rõuge valla territooriumit: alates 1.09.2018 tõuseks hind Haanja, Misso ja Rõuge piirkonnas ning alates 2.07.2019 hakkaks uus hind kehtima Mõniste ja Varstu piirkonnas. Rõuge vallavalitsus nõustus Eesti Keskkonnateenused ASi ettepanekuga tõsta alates 1.09.2018 prügiveo hinda endise Haanja, Misso ja Rõuge valla piirkonnas. Augustikuu jooksul teavitab Eesti Keskkonnateenused Misso ja Rõuge piirkonnas elavaid jäätmevaldajaid hinnatõusust ning Haanja piirkonna jäätmevaldajatele saadetakse uued lepingud koos hinnakirja ja veograafikuga.

Eesti Keskkonnateenuste klienditeenindaja võtab Haanja piirkonnas vastu 22. augustil Haanja teenusekeskuses kell 10–15 ja 24. augustil Ruusmäe rahvamajas kell 10–15. Klienditeenindaja juures saab muuta jäätmeveo graafikut, anda üle allkirjastatud lepingud ning saada teavet konteinerite ostu, rendi ja jäätmeveo korralduse kohta. Allkirjastatud lepinguid võib tuua ka Haanja teenusekeskusesse, mis on tööpäevadel lahti kell 8–16.30. Kellel võimalik, palume lepingud sõlmida Eesti Keskkonnateenuste veebilehe kaudu www.keskkonnateenused.ee. Lepingud palume sõlmida augustikuu jooksul. Teavet saab küsida ka Eesti Keskkonnateenuste infotelefonil 738 6700.

Loe lisaks Rõuge valla kodulehelt!

Arvamused

arvamust

Comments are closed.