Rõuge vald pakub tööd planeeringu- ja ehitusspetsialistile

Rõuge vallavalitsus on kuulutanud välja konkursi planeeringu- ja ehitusspetsialisti ametikohale.

Planeeringu- ja ehitusspetsialisti põhiülesanneteks on ruumilise planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Rõuge vallas. Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel www.rauge.ee.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

 • keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus (võib olla omandamisel);
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
 • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmine;
 • valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;
 • oskus planeerida tööprotsessi ja läbi viia planeeringute ja ehitusega seotud toiminguid;
 • eesti keele valdamine vähemalt C1-tasemel;
 • hea koostöö- ja suhtlemisoskus, algatus- ja otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne, suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid teenistuskoha pädevuse piires, väga hea pingetaluvus;
 • B-kategooria juhiluba.

Kasuks tuleb:

 • erialane töökogemus avalikus sektoris (riigiasutus või kohalik omavalitsus)

Asutus pakub:

 • võimalusi eneseteostuseks;
 •  vaheldusrikast tööd;
 • koolitusi enesetäiendamiseks;
 •  toetavat meeskonda.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 13. juuniks 2018. a Rõuge vallavalitsusele aadressil vald@rauge.ee.

Kontaktisik: majandusosakonna juhataja Jane Liiv, tel 5328 4004

Arvamused

arvamust

Comments are closed.