Rogosi mõisapark sai KIK-st raha

Haanja vallale eraldati 112 951 € Rogosi mõisapargi istutusalade korrastamiseks ja haljastustööde teostamiseks. Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Haanja valla osalus on 22 590 €. Projekt on I etapp Rogosi mõisapargi rekonstrueerimistöödest, mida plaanitakse ellu viia 2016.-2017. a.

Edaspidi on plaanis korrastada pargi lõunapoolses osas paiknevaid kõnniteid ja treppe, soetada väikevormid (istepingid, prügikastid jne) ning taastada kivimüür. II etapi tööde maksumus on ca 250 000 €. Tööde teostamiseks plaanib Haanja vald taotleda raha fondidest ja programmidest.

Arvamused

arvamust

Comments are closed.