Tag Archives: raamatupidamine

Tööpakkumine pearaamatupidajale

Haanja Vallavalitsus pakub tööd pearaamatupidajale.

Täistööaeg. Avalik teenistuja. Nõutav erialane kõrgharidus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Pearaamatupidaja ülesandeks on:
• Raamatupidamisarvestuse tähtaegne ja nõuetekohane korraldamine ja koordineerimine
• Eelarveprojektide koostamine, kooskõlastamine ja esitamine vallavalitsusele ning vallavolikogule
• Eelarvestrateegia koostamine eelseisva nelja eelarveaasta kohta
• Finantsdistsipliini tagamise meetmetest kinnipidamise jälgimine
• Saldoandmike ja eelarveandmike kontrollimine ja esitamine Rahandusministeeriumile
• Valla varade arvestuse ja inventeerimise korraldamine
• Töötasude arvestamine ning vastava aruandluse esitamine

Nõudmised kandidaadile:
• erialane kõrgharidus
• finantsvaldkonda puudutavate õigusaktide tundmine
• hea meeskonnatöö-, suhtlemis- ja probleemilahendamise oskus
• kõrge pingetaluvus
• väga hea analüüsivõime
• korrektne eesti keele oskus kõnes ja kirjas
• väga hea arvuti kasutamise oskus

Kasuks tuleb:
• Pmen´i raamatupidamisprogrammi kasutamise oskus
• eelnev töökogemus raamatupidajana avalikus sektoris (kohalikus omavalitsuses)
• võõrkeelte oskus (vene, inglise)
• kogemus projektide koostamisel (andmete analüüsimine ja aruannete esitamine)

Pearaamatupidaja ametijuhend

CV ja avaldus esitada Haanja Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 26. septembriks 2016. a. aadressil Võru tee 15 Haanja küla Haanja vald 65101 või e-posti aadressile vald@haanja.ee.

Täiendav info: Juri Gotmans tel 517 4584

Haanja Vallavalitsus pakub tööd pearaamatupidajale

Haanja valla lipp

Täistööaeg. Avalik teenistuja. Nõutav erialane kõrgharidus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Pearaamatupidaja ülesandeks on:
• Raamatupidamisarvestuse tähtaegne ja nõuetekohane korraldamine ja koordineerimine
• Eelarveprojektide koostamine, kooskõlastamine ja esitamine vallavalitsusele ning vallavolikogule
• Eelarvestrateegia koostamine eelseisva nelja eelarveaasta kohta
• Finantsdistsipliini tagamise meetmetest kinnipidamise jälgimine
• Saldoandmike ja eelarveandmike kontrollimine ja esitamine Rahandusministeeriumile
• Valla varade arvestuse ja inventeerimise korraldamine
• Töötasude arvestamine ning vastava aruandluse esitamine

Nõudmised kandidaadile:
• erialane kõrgharidus
• finantsvaldkonda puudutavate õigusaktide tundmine
• hea meeskonnatöö-, suhtlemis- ja probleemilahendamise oskus
• kõrge pingetaluvus
• väga hea analüüsivõime
• korrektne eesti keele oskus kõnes ja kirjas
• väga hea arvuti kasutamise oskus

Kasuks tuleb:
• Pmen´i raamatupidamisprogrammi kasutamise oskus
• eelnev töökogemus raamatupidajana avalikus sektoris (kohalikus omavalitsuses)
• võõrkeelte oskus (vene, inglise)
• kogemus projektide koostamisel (andmete analüüsimine ja aruannete esitamine)

Pearaamatupidaja ametijuhend

CV ja avaldus esitada Haanja Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 12. augustiks 2015. a. või aadressil Võru tee 15 Haanja küla Haanja vald 65101 või e-posti aadressile vald@haanja.ee.

Täiendav info: Juri Gotmans tel 517 4584