Tag Archives: päästeamet

Jääle minek on tänasest keelatud!

Foto: erakogu

Arvestades kevadiste jääoludega keelas päästeameti peadirektor oma käskkirjaga alates tänasest, 4. aprillist siseveekogudel jääle mineku igal pool Eestis. Keelu eesmärk on ennetada veeõnnetusi, säästa inimelusid ning kutsuda inimesi turvaliselt käituma. Jääle mineku keelu eirajaid võidakse väärteomenetluse alusel rahatrahviga karistada.

„Lähipäevadeks lubatakse ilma olulist soojenemist, mis tähendab, et siseveekogude jää muutub väga hapraks ega kanna enam inimest. Kindlasti ärge jätke veekogude läheduses tähelepanuta oma lapsi ja lemmikloomi. Loomad ja lapsed ei taju hapra jääga seotud ohtusid ja võivad läbi õrna jää vette vajuda ning iseseisvalt sealt enam välja tulla ei suuda,“ rääkis Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala, „Varasemad kogemused näitavad, et kevadel jää sulamisega esineb eeskätt probleeme kaluritega, kes päästjate keeldu eirama kipuvad. Käesoleval aastal on kalastamise käigus hukkunud 2 inimest.“

Päästeamet rõhutab, et eirates jääle mineku keeldu ja päästjate korraldust jäält lahkuda, võivad päästjad kutsuda sündmuskohale politsei, kes algatab vastava väärteomenetluse.

Lauri Kool, Päästeameti kommunikatsiooninõunik
www.paasteamet.eewww.facebook.com/paasteamet

Päästeameti info: lõkked ja grillimine

Foto: erakogu

Enne saabuvat jaanipäeva on õige aeg meelde tuletada lõkke tegemise ja grillimise ohutusnõuded.

Enne lõkke tegemist soovitame uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või on eeskirjades ära määratud, mida lõkkes põletada tohib. Kõik avalikel üritustel tehtavad lõkked tuleb kooskõlastada Päästeametiga. Selleks palume pöörduda avaliku ürituse toimumise asukoha järgsesse päästekeskusesse. Kontakte või lisainfot saab päästeala infotelefonilt 1524.

Continue reading

Päästeamet kuulutab välja tuleohtliku aja

Maastikupõlengute arvu kiire kasv viimastel nädalatel viitab sellele, et  Eestis on alanud tuleohtlik aeg. Päästeameti peadirektori käskkirjaga määratakse tuleohtliku aja alguseks kogu Eesti territooriumil 1. mai.

Tuleohtlikul ajal võib looduses võib tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Matkajatel ja metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada Riigimetsa Majandamise Keskuse lõkkekohti, nende asukohad leiab RMK kodulehelt. Samuti võib avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside asukohti uurida kohalikust omavalitsusest.

Continue reading

Lahtiste uste päev Suhka Abikomandos

Päästeamet korraldab igal aastal kutselise tuletõrje aastapäeval päästekomandodes lahtiste uste päeva, et tutvustada päästjate tööd ning pakkuda võimalust lähemalt vaadata ja katsuda päästetehnikat ning -varustust. Sel aastal toimuvad lahtiste uste päevad kõikides komandodes üle Eesti samal ajal ning see jääb ajavahemikku 5.-7. september.

Lõuna-Eestis toimub see 6. septembril kell 10-19.
Olete oodatud Suhka Abikomandosse uudistama!

Rohkem infot!

 

Päästeameti soovitused ohutuks jaanipäevaks

Päästeamet kordab pühade eel üle tule tegemise ohutusnõuded ja tuletab meelde, et alkoholijoobes vette minek on suure osa uppumissurmade põhjus.

Suplemas käi vaid kaine peaga ja hoolitse, et ka sinu sõbrad pärast alkoholi tarvitamist vette ei läheks. Alkoholi mõjul kaob ohutunne ja sellises olukorras minnakse tihti end veekogusse värskendama, ujuma või siis võimeid proovile panema. Lisaks alkoholijoobest tulenevatele koordinatsioonihäiretele aitab uppumisele kaasa ka ebapiisav ujumisoskus ning madal veetemperatuur.

Jaanilõke tee selleks ettevalmistatud mittepõlevale pinnasele, lõkkeaseme ümbrus hoia puhas süttivast materjalist. Lõke tee hoonetest 15 meetri ja metsast 20 meetri kaugusele. Tuld võib teha tuulevaikuses või nõrga tuulega. Jälgi ka tuule suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele või lõkke tegemisega kaasnev suits ei häiriks naabreid.

Puu või söega köetav grillahi tuleb asetada hoonest viie meetri kaugusele.

Metsas tohib tuld teha ja grillida vaid selleks ette nähtud kohtades, eelistades võimalusel kattega lõkkekohti, mida leiab näiteks RMK puhkealadelt.

Nii lõkke tegemisel kui grillimisel hoia käepärast esmased kustutusvahendid, nt pangetäis vett või tulekustuti. Tuld ei tohi jätta järelevalveta, isegi mitte hetkeks, ning viimane pidutseja või grillija kustutab tule!

Kodulõkete tegemisest päästeteenistust teavitama ei pea, kuid tuleohutusnõudeid tuleb silmas pidada igal juhul. Avalikel üritustel lõkete tegemine peab olema kooskõlastatud päästeasutusega.

Hoia käepärast laetud mobiiltelefon, et saaksid vajadusel numbrilt 112 abi kutsuda. Loodusesse minnes tee endale selgeks oma täpne asukoht, sest abi saabumise kiirus sõltub teejuhiste täpsusest.

Päästeamet soovib kõigile turvalist ja kaunist jaanipüha!

Päästeamet kuulutab välja tuleohtliku aja

Päästeamet määrab tuleohtliku aja alguseks kogu Eesti territooriumil 1. mai.

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi andmetel on Eestis alanud tuleohtlik aeg, seda kinnitab ka maastikupõlengute sagenemine.

Looduses võib tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Matkajatel ja metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada Riigimetsa Majandamise Keskuse lõkkekohti, nende asukohad leiab internetilehelt www.rmk.ee. Samuti võib avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside asukohti uurida kohalikust omavalitsusest.

Lõkke tegemisel nii metsas ja maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Tuld võib teha vaid vaikse tuulega ja tähelepanelikult jälgida, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele. Lahtist tuld ei jäeta kunagi järelevalveta, sel lastakse lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga. Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Igasugune kulupõletamine on Eestis aastaringselt keelatud.

Täpsemat infot tule tegemise ohutusnõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524.
Päästeameti peadirektori käskkirja leiate siit.

Päästeamet tuletab meelde: meelespea lõkke tegemisel ja grillimisel

 • Kulupõletamine on keelatud!
 • Meelespea lõkke tegemisel ja grillimisel:

  • Lõket tohib teha mittesüttival alusel või pinnasel. Piira lõkkekoht kivide või pinnasevalliga, et tuli mööda pinnast edasi ei leviks ning lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.
  • Metsas tee lõket vaid selleks ette nähtud tähistatud kohas või omaniku loal.
  • Lõkkekoht vali nii, et see oleks ohutus kauguses hoonetest, põlev- ja küttematerjali hoiukohtadest ning tule tegemisega ei kaasneks tuleohtu metsale või taimestikule. Ohutu kaugus hoonest on vähemalt 10 meetrit ja metsast vähemalt 20 meetrit.
  • Tule tegemisel jälgi tuule tugevust ja suunda, et sädemed ei langeks hoonele, metsale, kuivanud taimestikule või turbapinnasele.
  • Lõkke ja grillimise juures tuleb hoida ka kustutusvahendid. Selleks sobib kas tulekustuti, ämber vee või liivaga, veega täidetud aiavoolik või kululuud.
  • Üle 3 meetrise läbimõõduga lõkked tuleb kooskõlastada Päästeameti kohaliku päästeasutusega, Lõuna-Eestis Lõuna päästekeskusega.
  • Lahtist tuld ei jäeta kunagi järelevalveta, seda valvatakse kuni lõpuni põlemiseni ja kustutatakse veega või summutatakse liivaga.
  • Enne lõkke tegemist uuri kohaliku omavalitsuse õigusakte. Tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või siis on määratud, mida lõkkes põletada tohib.
  • Grillseadet tuleb kasutada tasasel pinnal väljaspool siseruume ning kasutamisel tuleb juhinduda kasutusjuhendist. Rõdu loetakse ehitise osaks ning söegrilliga seal toimetada ei tohi.
  • Grillisöega grillimisel on ohutu kaugus hoonest 2 meetrit, muu küttematerjali kasutamisel 5 meetrit.

  Lisainfot saab päästeala infotelefonil 1524.

  Meelespea, kui leiad lõhkekeha: kevadiste põllutööde või kaevetööde käigus, metsas liikudes või muu tegevuse juures tuleb ikka ja jälle päevavalgele vana lahingumoona (mürsk, granaat) või muid plahvatusohtlikke esemeid. Kui oled leidnud ohtliku eseme, toimi nii:

  • Ära puutu leidu!
  • Ära kasuta lahtist tuld leiu lähedal!
  • Leitud eset ei tohi endaga kaasa võtta, vaid märgista selle asukoht ja eemaldu ohtlikust kohast!
  • Informeeri koheselt leitud esemest häirekeskust telefonil 112: kirjelda leidu, anna selle täpne asukoht ja enda kontaktandmed, et vajadusel saaks küsida lisa teavet.
  • Helista alati kui arvad, et tegemist võib olla lõhkekehaga. Isegi kui leid ei osutu lõhkekehaks, ei järgne teatamisele karistust. Traagilised tagajärjed on siis, kui proovitakse iseseisvalt lõhkekeha kuhugi viia või seda kahjutuks teha. Lõhkekeha liigutades või transportides võib see plahvatada!