Tag Archives: noorsootöötaja

Rõuge noortekeskus otsib noorsootöötajat

noorsootötöaja
Rõuge Avatud Noortekeskus ootab oma kollektiivi noorsootöötajat. Kandidaadilt oodatakse:
– tahet luua ise ja koos noortega noortemeelset, sõbralikku keskkonda,
– hoolivust, avatust, vastutustundlikkust ja loovust,
– valmidust teha projektitööd, korraldada üritusi,
– valmisolekut noorte nõustamiseks,
– inglise keele oskust.
Kasuks tuleb sotsiaal-, pedagoogilise või kultuurivaldkonna haridus.  

CV ja avaldus saata e-mailile: raugeank@gmail.com või tuua paberkandjal Rõuge Avatud Noortekeskusesse. Dokumente ootame kuni 24. juulini 2017.
Lisainfo: telefonil +372 5340 3309 (Angelika Alström) või e-postil raugeank@gmail.com

Haanja Vallavalitsus pakub tööd noorsootöötajale

Haanja Vallavalitsus pakub tööd noorsootöötajale töölepingu alusel 0,5
kohaga. Tööülesandeks on noorsootöö korraldamine ja koordineerimine, noorte
ühistegevuse omaalgatuse toetamine ning eelduste loomine noorte
mitmekülgseks arenguks.

Nõutav kesk-, keskeri- või kõrgharidus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus
noorsootöö valdkonnas.
Lisa info www.haanja.ee või tel 516 5728.

CV ja avaldus esitada Haanja Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 2.
oktoobriks 2014.a. aadressil Võru tee 15 Haanja küla Haanja vald 65101 või
e-posti teel vald@haanja.ee.
Ametijuhend