Tag Archives: küsitlus

Valdade ühinemise rahvaküsitlus

rahvahaaletus

Ootame kõiki Haanja valla elanikke avaldama arvamust Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemise kohta üheks omavalitsus-üksuseks. Rahvaküsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud valimisõiguslikul elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab Haanja vallas.

Küsitlus toimub pühapäeval, 11. detsembril kell 10−18  ja esmaspäeval, 12. detsembril kell 10−18 järgmistes küsitluspunktides:

  • Haanja vallamajas (Haanja küla, Võru tee 15, telefon 518 0682, 782 9111)
  • Ruusmäel, vallavalitsuse ruumis (Ruusmäe küla, Mäe tee 2, telefon 5347 3150)

Kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!

Isik, kes tervisliku seisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa tulla küsitluskohta, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise põhjendatud taotlus tuleb komisjonile või vallasekretärile esitada hiljemalt 12. detsembril 2016. a kella 15.00-ks. Elektroonilist küsitlust ei toimu.

Küsitlus: miks on hea Haanja vallas elada?

Käesoleva aasta 11. aprillil toimub Tallinnas kolmas “Maale elama” mess, mille alapealkirjaks on “Maale ettevõtjaks”.

Selleks, et messil edukalt tutvustada Haanja valda ja julgustada neid, kes plaanivad Haanjamaale tulla, on messimeeskonnal vaja teada miks on Haanja vallas hea elada ning mida meil on ettevõtlikele inimestele pakkuda.

Kui Sa soovid Haanjamaale uusi ettevõtteid või teenuseid, ootad siia aktiivseid uusi inimesi või hoopis muretsed Haanja valla väheneva elanikkonna pärast, siis vasta järgnevale küsimustikule. Küsimusi on 6 ja see võtab aega vähem kui 10 minutit.