Tag Archives: konkurss

Ideekonkurss: otsime vallale uut nime

Kuulutame välja ideekorje Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemisel tekkivale uuele omavalitsusüksusele nimeideede leidmiseks.

Ideekorje eesmärk on koguda erinevaid ideid ja arvamusi selle kohta, mis võiks olla loodava ühisvalla nimi. Laekunud ettepanekud vaatab läbi ühinemise juhtrühm ning vajadusel suunatakse nimevariandid novembris 2016 toimuvale haldusreformi rahvahääletusele.

Continue reading

Haanja Vallavalitus tänas kaunite kodude omanikke

Foto: Haanja vald

Septembri kolmandal nädalal viisid vallavalitsuse esindajad tänukirjad kaunite Haanja valla kodude omanikele.

Juba mitmendat aastat ootame kevaditi kanditaatide esitamist “Kauni Kodu” konkursile. Kodude ja majapidamiste tunnustamisel oleme võtnud eesmärgiks tunnustada eelkõige neid, kes on korras hoidnud või ellu äratanud põliseid talukohti. Vannade talukohtade hooldamine ja korrastamine on suur  ja vaevarikas töö.

Continue reading

Haanja Vallavalitsus pakub tööd noorsootöötajale

Haanja Vallavalitsus pakub tööd noorsootöötajale töölepingu alusel 0,5
kohaga. Tööülesandeks on noorsootöö korraldamine ja koordineerimine, noorte
ühistegevuse omaalgatuse toetamine ning eelduste loomine noorte
mitmekülgseks arenguks.

Nõutav kesk-, keskeri- või kõrgharidus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus
noorsootöö valdkonnas.
Lisa info www.haanja.ee või tel 516 5728.

CV ja avaldus esitada Haanja Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 2.
oktoobriks 2014.a. aadressil Võru tee 15 Haanja küla Haanja vald 65101 või
e-posti teel vald@haanja.ee.
Ametijuhend

Rikkaliku auhinnafondiga kodu- ja aiakonkurss Kodu Kauniks 2014 ootab uusi osalejaid!

Aasta aed 2013, perekond Ilumäe

Juba 14. aastat korraldab Eesti suurim kuukiri Kodu & Aed silmapaistvate kodude ja väärikate aedade konkurssi Kodu Kauniks. Sel aastal ootab osalejaid varasemast veelgi enam preemiaid ning kopsakam auhinnafond, kingituse saavad ka kõik osalejad! Toimetus ootab aiakategooria kandidaate 28. juuliks, kodukategoorias 1. septembriks.

Võistlusel Kodu Kauniks tunnustatakse Eesti kauneid ja nutikaid kodu- ja aiakujundusi; ajakirja kaudu jõuavad paljude lugejate ning huvilisteni nii põnevad kodukujundamise ideed kui ka innustavad kogemused. Konkursile osalema on oodatud kõik huvilised olememata vanusest, elukohast, perekonna, kodu või aia suurusest. Eraldi tuuakse esile ka vahvaid ideid ja lahendusi oma kodu mõnusaks muutmisel.

Continue reading

Koosviibimine Haanja noortele

haanjanoored

Osale konkursil Kodu Kauniks 2013

Võistlus Kodu Kauniks kutsub jagama oma saavutusi kodu- ja aiakujunduses! Ajakiri Kodu & Aed asub selgitama tänavusi huvitavamaid ja kauneimaid kodusid ning aedu – hea eeskuju innustab ja inspireerib teisigi! Toimetus ootab aiakategooria kandidaate 15. juuliks, kodukategoorias 15. augustiks.

Ajakirja Kodu & Aed võistlusel Kodu Kauniks tunnustatakse Eesti parimaid kodu- ja aiakujundusi; ajakirja kaudu jõuavad paljude lugejate ning huvilisteni nii järgimistväärivad ideed kui ka innustavad kogemused.

Continue reading

Haanja vald ootab kandidaate “Kauni kodu” konkursile

Nostalgia talu

Algab üleriigiline konkurss ”Eesti kaunis kodu 2013”, mille käigus autasustatakse iga maakonna ja nelja suurema linna nelja võitjat ning ühte kohalikku omavalitsust ja vääriliste kandidaatide olemasolul lisaks eriprojektide raames üle vabariigi ühte tervisespordirajatist, ühte tööstusmaastikku, ühte kortermaja ja ühte muinsuskaitseobjekti.

Konkursi võitjaid tunnustatakse augustikuus Eesti Vabariigi Presidendi vastuvõtul, mis esialgsetel andmetel augustikuus Räpina Aianduskoolis. Kõiki maakondlikul konkursil osalejaid tunnustab maavanem tänukaardiga.

Haanja Vallavalitsus ootab kandidaate konkursile kuni 1. juunini (e-postiaadressil tiia@haanja.ee või telefonil 787 8860, Tiia Zuppur).

Lisaks üleriigilisele konkursile ootame kandidaate  Haanja valla “Kauni kodu” konkursile.

Märka korrastatud talukohta, kortermaja või tootmisala ja anna sellest teada!

2012. aastal tunnustas Eesti Vabariigi President Väike-Palojüri talu
2011. aastal Nostalgia talu
2008. ja 2000. aastal orelimeister Kriisa talu

Haanja valla “Kauni kodu”  konkursi võitjate pilte vaata galeriist.