Fors fortuna MTÜ

Fors fortuna MTÜ on 2009. aastal loodud vabatahtlike ühing, mille peaeesmärkideks on kohaliku elu arendamine ja pärimuskultuuri hoidmine.

E-posti login