Category Archives: Vallateated

2016. a külastas Suure Munamäe vaatetorni 37 000 inimest

Haanja Vallavalitsus andis teada, et Suure Munamäe vaatetorni külastajate arv ületas 2015. aasta taseme (2014. aastal oli külastajaid 34 000). Pärast torni renoveerimist 2005. aastal oli suurim külastajate arv 2007. a,  kui tornis käis 55 000 külastajat. Haanja vald planeerib lähiaastatel uuendada torni siseekspositsiooni ning rajada välisekspositsiooni. Selleks esitatakse käesoleval aastal taotlus Piirkonna konkurentsivõime tugevdamise programmile.

Lumenäljas inimesed on teretulnud Haanjasse

Haanja spordikeskuse veebikaamera pilt 04.02.2017

Riigi Ilmateenistuse andmete kohaselt on Haanjas loodusliku lumikatte paksus 10 cm ning kõik talvesõbrad ja talvenautlejad on oodatud Haanja Puhke- ja Spordikeskuse suusaradadele, mis on valgustatud igapäevaselt kella 21.00-ni.

Samuti ootame kõiki talispordisõpru kaasa elama Swedbanki ja Hawaii Expressi noorte suusasarja võistlusele, mis toimub 4. veebruaril ja kus osaleb ca 600 noort murdmaasuusatajat ning samuti Värska Originaal noortesarja laskesuusavõistluse IV etapile, mis toimub 11. veebruaril.

Haanja Vallavalitsus
Juri Gotmans
Vallavanem

Suurel Munamäel on võimalus osta meenemedaleid

12_meenemedalid1

Ettevõte Minix OÜ paigaldas Suure Munamäe vaatetorni meenemedalite müügiautomaadi. Koostöös ettevõttega sai ühiselt läbi arutatud teema, kujutised ja pildid, mille baasil meenemedalid kujundati ja vermiti. Suurel Munamäel on võimalus osta kahe erineva kujundusega medalit. Medalite tagumisel poolel on kujundatud Eestimaa kaart (hiljem plaanitakse asendada EV100 sümboolikaga) ning ees on ühel medalil kujundatud Suure Munamäe vaatetorn ja teisel medalil on kasutatud Võrumaa sümboolikat.

Suure Munamäe vaatetorn on talvisel ajal avatud nädalavahetuseti kell 12-15.

Valdade ühinemise rahvaküsitlus

rahvahaaletus

Ootame kõiki Haanja valla elanikke avaldama arvamust Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemise kohta üheks omavalitsus-üksuseks. Rahvaküsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud valimisõiguslikul elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab Haanja vallas.

Küsitlus toimub pühapäeval, 11. detsembril kell 10−18  ja esmaspäeval, 12. detsembril kell 10−18 järgmistes küsitluspunktides:

  • Haanja vallamajas (Haanja küla, Võru tee 15, telefon 518 0682, 782 9111)
  • Ruusmäel, vallavalitsuse ruumis (Ruusmäe küla, Mäe tee 2, telefon 5347 3150)

Kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!

Isik, kes tervisliku seisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa tulla küsitluskohta, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise põhjendatud taotlus tuleb komisjonile või vallasekretärile esitada hiljemalt 12. detsembril 2016. a kella 15.00-ks. Elektroonilist küsitlust ei toimu.

Võrumaa Tegusaim Kodanik 2016 on Suhka vabatahtliku päästekomando eestvedaja Väle Prutt

Georgi hotellis tunnustati Võrumaa tegusaid, kodanikke, toimekaid ühinguid ning ettevõtteid. Võrumaa Tegusaim Kodanik 2016 on Suhka vabatahtliku päästekomando eestvedaja Väle Prutt.

Tiit Piiskoppel Päästeameti Lõuna päästekeskusest: „Tänu Väle pikaajalisele tegevusele on turvalisus Haanja kandis tagatud. Tema tarmukus on viinud Suhkale päästekomando hoone rajamiseni. Väle panustab aktiivselt vabatahtlikkuse arendamisse. Suhka vabatahtlik päästekomando on Päästeametile olnud heaks koostööpartneriks juba aastast 2009.“

Samuti püüdis Haanja kandist tähelepanu ka Hartsmäe talu, kes sai “Võrumaa Kodanikuühiskonna Toetaja 2016” tiitli. Lisaks oli Haanja vallast nominentideks Haanja Suusaklubi (kategoorias Võrumaa Toimekaim Ühing 2016) ja Aare Eiche (kategoorias Võrumaa Tegusaim Kodanik 2016). Kokku esitati tunnustamiseks 19 kodanikku, 12 ühendust ning 7 ettevõtet. Laureaadid valis töögrupp, kus oli esindatud SA Võrumaa Arenguagentuur, Võru Maavalitsus, Võru Linnavalitsus, Võrumaa Omavalitsuste Liit, Võrumaa Partnerluskogu ja Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts.

Valdade ühinemisel saab omavalitsuse uueks nimeks Haanjamaa vald

Kui ma 7 aastat tagasi infoportaalile nime valisin, siis ei kujutanud küll ette, et ühel päeval hakkab sama nime ka kohalik omavalitsus kandma. Aga nimi on jätkuvalt ilus ja sobib kogu piirkonnale väga hästi!

Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vallavolikogud valisid salajasel hääletusel Haanjamaa valla, Lõuna-Võrumaa valla ja Rõuge valla nimede vahel. Finaalis sai Haanjamaa vald poolthääli 24 ning Rõuge vald 23 häält. Kolm sedelit oli rikutud, istungil oli viie volikogu 51-st liikmest 50. Omavalitsuse keskus saab tõenäoliselt olema Rõuges, mis on täitsa loogiline – asub keskel ja on kõige suurem alevik piirkonnas. Haanjamaa valla moodustamine läheb edasi rahvaküsitluste korraldamisega ning detsembris ütlevad ühinemisele oma viimase sõna viis volikogu. Tulevases Haanjamaa vallas elab 969,25 ruutkilomeetril umbes 5900 elanikku.

Kui protsess lõpule jõuab ja nimi ametlikuks saab, oleks ju tore ka Haanjamaa Elu laiendada. See võiks olla ju praeguse viie valla ühine infoportaal, kus vabatahtlike abiga saaksime kogu piirkonda puudutavat infot jagada. Kindlasti aitaks see kaasa ühtse valla tunde tekkimisele ning oleks lisaks valla kodulehele üks koht, kus nii vallakodanikud kui külalised leiaks lihtsalt ja kiirelt infot kõige toimuva kohta.

Kui Sulle see mõte meeldib ja oled hea meelega nõus kampa lööma, siis võta palun ühendust e-kirja teel: info@haanja.eu ja mõtleme koos edasi!

Valdade ühinemislepingu avalikustamine

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu projekt on suunatud avalikule väljapanekule 3. – 24. oktoober 2016. Ühinemislepingu projektiga on võimalik tutvuda:

  • Haanja valla kodulehel;
  • Haanja Vallavalitsuses;
  • Haanja raamatukogus;
  • Luutsniku raamatukogus;
  • Ruusmäe raamatukogus.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule on võimalik esitada hiljemalt 24. oktoobriks 2016:

  • elektrooniliselt e-posti aadressile vald@haanja.ee;
  • paberkandjal Haanja Vallavalitsuse kantseleisse.