Category Archives: Pressiteade

Rõuge vallavolikogu kinnitas Rõuge valla vapi ja lipu

Rõuge vallavolikogu kinnitas 19.06.2018 toimunud istungil Rõuge valla sümboolika: valla vapi ja lipu. Rõuge valla vapil ja lipul kujutatu sümboliseerib piirkonna arvukaid veekogusid ning kuppelmaastikku, kuused viitavad metsarohkusele ja roheline värv vaheldusrikkale loodusele.

Haldusreformi käigus ühinenud Haanja, Mõniste, Varstu, Rõuge ja Misso vald alustasid uue omavalitsuse, Rõuge valla, sümbolite kavandamist 2017. aasta kevadel. Mullu 13. juunil välja kuulutatud konkursile laekus üheksa tööd, millest komisjon valis välja kaks paremat: Raul Vinni töö „Vesi ja maa“ ning Tõnu Kuke töö „eläjä/kahr“. Nendest mindi riigikantselei ettepanekul edasi tööga „Vesi ja maa“, mis suunati avalikule väljapanekule, et selgitada välja ka vallakodanike arvamus. Seejärel saadeti valla lipu ja vapi kavand kinnituse saamiseks taas riigikantseleile, kelle ettepanekul on kavandeid tänavu korduvalt kohendatud, kuna algselt rühmana olnud kuused ei vastanud heraldikanõuetele.

Lõplik nõusolek saata Rõuge valla sümboolika vallavolikogule kinnitamiseks saabus riigikantseleist tänavu 13. juunil ning teisipäeval (19. juunil) toimunud vallavolikogu istungil sümboolika ka kinnitati.

Rõuge valla vapil on valgel kilbil kumerlõikes jalus, mille jagab roheliseks ja siniseks väljaks valge lainelõikes tala. Jaluse kohal on kolm kuuske. Jalus tähistab valla arvukaid järvi ja jõgesid ning kuppelmaastikku. Kuused viitavad metsarohkusele, mida rõhutab ka roheline värv vapil. Valge tähistab uut algust ja Rõuge valla puhast, rahulikku ning puutumata keskkonda.
Valla lipp lähtub vapist ning selle laiuse ja pikkuse suhe on võrdne, lipu normaalsuurus on 105 x 105 cm.

Moodustus uus omavalitsusüksus − Rõuge vald

Pärast kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste tulemuste väljakuulutamist 21. oktoobril 2017 jõustus haldusterritoriaalne reform ning moodustus omavalitsusüksus Rõuge vald. Rõuge valla koosseisu kuuluvates endistes Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge  ja Varstu valdades on nüüdseks haldusüksuse aadressina kasutusel Rõuge vald. Riigi registrites ja andmebaasides ei pea inimesed ise muudatusi tegema, need tehakse riigiasutuste poolt.

Valimistulemuste väljakuulutamisega jõustusid ka muudatused külanimedes:

 – Endise Haanja valla Hurda küla muudetakse Laitsna-Hurda külaks, Kallaste küla Vodi külaks, Lüütsepä küla Mäe-Lüütsepä külaks ning Mikita küla Rogosi-Mikita külaks.

 – Endise Misso valla Rebäse küla liidetakse Häärmäni külaga, Pulli küla muudetakse Põdramõtsa külaks ja Saika küla Misso-Saika külaks.

 – Endise Rõuge valla Matsi küla muudetakse Rõuge-Matsi külaks ja Mustahamba küla Kahrila-Mustahamba külaks.

Endise Misso valla Luhamaa nulga ajaloolised Setomaa külad (Hindsa küla, Koorla küla, Kossa küla, Kriiva küla, Leimani küla, Lütä küla, Mokra küla, Määsi küla, Napi küla, Pruntova küla, Põrstõ küla, Saagri küla, Tiastõ küla, Tiilige küla, Toodsi küla ja Tserebi küla) kuuluvad alates 21. oktoobrist uue Setomaa valla koosseisu.

Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu endiste vallavanemate viimane tööpäev oli 14.11.2017, alates 15.11.2017 on Rõuge vallavanemana tööl Mailis Koger (e-post mailis@rauge.ee, tel 5305 5555).

Kõigi eelpool mainitud vallamajade ametnikud ja töötajad on ametis kuni 2017. aasta lõpuni ning kõigi kohaliku taseme soovide ja avaldustega tuleb kuni detsembri lõpuni pöörduda senistesse vallamajadesse (kehtivad kõik senised telefoninumbrid ja e-posti aadressid, v.a. vallavanemate omad).

Alates 2018. aasta 1. jaanuarist alustab uue ametiasutusena tööd Rõuge vallavalitsus ning siis tuleb sõltuvalt pöördumise iseloomust suunduda kas Rõuge vallavalitsusse Rõuge alevikus või Rõuge vallavalitsuse piirkondlikesse teenuskeskustesse endistes vallakeskustes.

Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade kodulehed toimivad endiselt ning sealt saab asja- ja ajakohast infot kuni aasta lõpuni, alates 2018. aasta 1. jaanuarist jääb kasutusse ühine Rõuge valla koduleht aadressil www.rauge.ee.

Kuni aasta lõpuni ilmuvad veel ka tavapärased infolehed endiste valdade piirides (Haanimaa Uma Leht endise Haanja valla territooriumil, Misso valla infoleht endise Misso valla territooriumil, Mõniste kandi infoleht Mehkamaa endise Mõniste valla territooriumil, Rõuge valla infoleht endise Rõuge valla territooriumil ning Varstu valla infoleht endise Varstu valla territooriumil).

PS! Haanjamaa Elu ei ole kuidagi ametlikult seotud Haanja vallaga, seega valla nimemuutus meid ei mõjuta! Siit saad endiselt lugeda toimuvast Haanjamaa piirkonnas ja siin läheduses, sealhulgas ka liitunud valdade uudised on siin tihtipeale ilmunud! Kui uue valla alal leidub keegi tubli inimene, kes soovib kodanikuajakirjanduses kätt proovida ning Haanjamaa Elus huvitatud uudisnuppe kirjutama, siis oled oodatud sellest meile teada andma info@haanja.eu. 

Võrumaa Tegusaim Kodanik 2016 on Suhka vabatahtliku päästekomando eestvedaja Väle Prutt

Georgi hotellis tunnustati Võrumaa tegusaid, kodanikke, toimekaid ühinguid ning ettevõtteid. Võrumaa Tegusaim Kodanik 2016 on Suhka vabatahtliku päästekomando eestvedaja Väle Prutt.

Tiit Piiskoppel Päästeameti Lõuna päästekeskusest: „Tänu Väle pikaajalisele tegevusele on turvalisus Haanja kandis tagatud. Tema tarmukus on viinud Suhkale päästekomando hoone rajamiseni. Väle panustab aktiivselt vabatahtlikkuse arendamisse. Suhka vabatahtlik päästekomando on Päästeametile olnud heaks koostööpartneriks juba aastast 2009.“

Samuti püüdis Haanja kandist tähelepanu ka Hartsmäe talu, kes sai “Võrumaa Kodanikuühiskonna Toetaja 2016” tiitli. Lisaks oli Haanja vallast nominentideks Haanja Suusaklubi (kategoorias Võrumaa Toimekaim Ühing 2016) ja Aare Eiche (kategoorias Võrumaa Tegusaim Kodanik 2016). Kokku esitati tunnustamiseks 19 kodanikku, 12 ühendust ning 7 ettevõtet. Laureaadid valis töögrupp, kus oli esindatud SA Võrumaa Arenguagentuur, Võru Maavalitsus, Võru Linnavalitsus, Võrumaa Omavalitsuste Liit, Võrumaa Partnerluskogu ja Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts.

Suure Munamäe vaatetorni külastajate arv kasvas möödunud aastal 9%

2015. aastal külastas Suure Munamäe vaatetorni 37 364 külastajat, mis oli 9% suurem võrreldes 2014. aastaga. Renoveeritud vaatetorni rekord on pärit aastast 2007, mil torni külastas 55 000 inimest. Kolmel viimasel aastal on külastajate arv iga-aastaselt kasvanud. Suure Munamäe vaatetorn asub Baltimaade kõrgemas tipus – 318 meetri kõrgusel merepinnast. Vaatetorni platvormilt avaneb imeilus vaade kuppelmaastikule ning hea nähtavuse korral on võimalus vaadata ümbrust 40-50 km raadiuses.

Seoses Haanja valla 25. juubeliga on Suure Munamäe vaatetorn avatud iga päev kuni 17. jaanuarini kell 12:00-15:00 ja edasi nädalavahetuseti samadel aegadel. Tule talvist Eestimaad kaema!

Foto: erakogu

Foto: erakogu

Kutse osaleda koostöökohtumisel Mäe-Suhka teeninduskeskuses

Juba mõnda aega on siin-seal jutuks olnud, kuidas omavahel paremini koostööd teha, tutvustada meie ettevõtjaid ja valda, kutsuda siia külalisi ja uusi elanikke ning üksteise tegemistest rohkem aimu saada.  Koostööd ju tehakse ja meil on selle kohta ka häid näiteid, aga seda võiks alati rohkem olla. Koos tegutsedes saab kokku hoida aega ja saavutada suuremat mõju.  Hea koostöö tugineb aga headele suhetele ja head suhted algavad üksteise tundmisest ja usaldamisest.

Kui Sa oled valmis tegema koostööd valla ettevõtjate ja asutustega ning teiste tegusate  inimestega,  oled valmis tutvustama ennast ja oma ettevõtmisi ning jagama oma mõtteid ja ideid,  siis ootame Sind  neljapäeval, 24. oktoobril kell 15 Mäe-Suhka teeninduskeskuse  II korruse koosolekuteruumi (asukoht).

Räägime sellest,  millised on ootused  ja võimalused omavaheliseks  koostööks, paneme paika edasised tegevused,  vestleme “Tule külla!” märgi kasutamisest ja muudest asjadest.

Vestlusringi aitab läbi viia  Võrumaa turismikoordinaatorina töötanud ja hetkel lapseuhkusel olev Evelin Meldre.

Palun teata kindlasti oma osalemisest eelnevalt  e-postiga tiia@haanja.ee või telefonil 787 8860, 5560 1330. See aitab võõrustajaid ja korradajaid.

Olen tänulik, kui annad sellest kohtumisest teada ka neile, kes veel võiksid koostööst valla ettevõtjatega huvitatud olla, aga pole seda kutset saanud. Kõik on teretulnud!

Kohtumiseni 24. oktoobril,  Mäe-Suhka teeninduskeskuses!

Lisainfo ja küsimused:
Tiia Zuppur
Haanja Vallavalitsus
787 8860
tiia@haanja.ee

Ruusmäe külas algavad suuremahulised joogi- ja heitveetrasside renoveerimistööd

Haanja vald allkirjastas 28. veebruaril 2013.a. OÜ Sanbrunoga Ruusmäe küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemi renoveerimistööde lepingu. Projekti kogumaksumus on 546 789,60 eurot, millest 464 771,16 eurot eraldas KIK ja Haanja valla osalus on 82 018,44 eurot.

Töid on planeeritud teostada käesoleva aasta märtsist kuni oktoobri lõpuni. Tööde käigus renoveeritakse 1812 m veetorustikku ja 1206 m kanalisatsioonitorustikku.

Olemasoleva projekti elluviimisega lõpevad Haanjas 3 aastat kestnud vee- ja heitveetrasside renoveerimistööd. Järgnevatel aastatel peab Haanja vald teostama renoveerimis- ja juurdeehitustöid Haanja küla reoveepuhastis ning alustama sadevete ärajuhtimissüsteemide renoveerimist ja ehitamist Haanja külas.

Juri Gotmans
Vallavanem
517 4584

Politsei hoiatab taaskord aktiivsete raha väljapetjate eest

Lõuna-Eestis ja mujalgi liiguvad aastast aastasse ringi inimesed, kes raha teenimise eesmärgil otsivad heauskseid, kellelt erinevatel moodustel eurosid välja petta. Näiteks on viimase ajal petuskeemiks enda tutvustamine Kiievi Stockmanni esindajana ning tutvumiseks pakendis kauba kinkimine ning peale seda hoopis kütuse jaoks raha küsimine. Samuti liigutakse ukselt uksele, pakkudes väidetavat pankrotivara soodsa hinnaga. Niimoodi õnnestus petturitel saada Põlvamaal ühe eaka inimese käest 95 eurot, pakendis oli aga lubatud kvaliteetsete jopede asemele neli vana riideeset. Võrumaal tegutsesid petturid kahekesi ning riiete näitamise eesmärgil tuppa saades varastati samuti eakalt naiselt rahakotist 100 eurot. Erineva kauba pakkujaid on nähtud ka teistes maakondades ning kaupluste juures ja tänavatel, ringi liigutakse Läti numbrimärkidega autodega.

Kuigi teemast on palju räägitud ja hoiatatud, on taaskord aktuaalne rõhutada, et ukselt uksele kauba pakkujatesse tuleb suhtuda ettevaatlikkusega. Seda tõde tuleks kindlasti üle rääkida ka oma eakatele sugulastele ja tuttavatele, sest just üksinda elavad eakad on petturitele ja varastele heaks sihtgrupiks. Vene keelt rääkivad erineva kauba pakkujad on piisavalt osavad psühholoogid, pannes inimese uskuma, et tal on hädasti vaja näiteks nelja jopet, mootorsaage, mobiiltelefoni või muud sellist „ülisoodsa“ hinnaga.

Ettevaatlik tasub olla ka seetõttu, et nö kingituste nime all asjade pakkumine ja pärast näiteks kütuse jaoks raha küsimine ei ole pettus vaid raha annetamine ning selleni viimise eest ei saa politsei kedagi karistada. Seega jääb inimene ära annetatud rahast lihtsalt ilma ning vastu saadud kaup ei pruugi olla kaugeltki oma hinda väärt. Kui kauba pakkumise ajal aga pannakse heauske isiku kodust midagi pihta, on tegemist juba vargusega. Võõraste oma tuppa laskmisel tuleb üksikutel inimestel olla ettevaatlik, jutud saab vajadusel ära aetud ka uksel. Kindlasti tuleb veenduda kauba sobivuses, sest hiljem ei ole tundmatu müüja puhul kaebustega kuhugi pöörduda.

Politsei meenutab sedagi, et varaste käest turuhinnast odavamalt kuritegelikul teel saadud esemete ostmine soodustab kuritegevust. Pakutav kaup võib olla lihtsalt ülisoodsalt või tasuta saadud, kuid võib olla ka varastatud. Päritolu ostja enamasti ei tea.

Politseile tasuks igal juhul teada anda, kui tänavatel ja ukse taga on hakatud aktiivselt tülitama ja kaupa pakkuma, samuti on sellised kelmid enamasti mobiilsed ning liiguvad täna ühes, homme juba teises maakonnas. Võru politsei näiteks karistas kaubanduskeskuse juures kaupa müünud isikuid väärteo korras ilma loata kauplemise eest. Selliste kauplejate karistamiseks on politseile vajalik ka inimese tunnistus, ainult anonüümsest teatest on protokolli koostamiseks vähe.

Madis Soekarusk
politseikapten
Võru politseijaoskonna juht