Haanja Vallavalitsus pakub tööd noorsootöötajale

Haanja Vallavalitsus pakub tööd noorsootöötajale töölepingu alusel 0,5
kohaga. Tööülesandeks on noorsootöö korraldamine ja koordineerimine, noorte
ühistegevuse omaalgatuse toetamine ning eelduste loomine noorte
mitmekülgseks arenguks.

Nõutav kesk-, keskeri- või kõrgharidus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus
noorsootöö valdkonnas.
Lisa info www.haanja.ee või tel 516 5728.

CV ja avaldus esitada Haanja Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 2.
oktoobriks 2014.a. aadressil Võru tee 15 Haanja küla Haanja vald 65101 või
e-posti teel vald@haanja.ee.
Ametijuhend

Arvamused

arvamust

Comments are closed.