Rõuge vallas on uus vaatetorn

oobikuoru-vaatetorn_06-10

Foto: Viivika Nagel

Esmaspäeval, 10. oktoobril 2016 avati Rõuge Ööbikuorus Võrumaa kõrgeim ja kahtlemata silmapaistev vaatetorn „Pesapuu“, samas tähistatakse ka suvel uue ilme saanud Ööbikuoru külastuskompleksi valmimist. 10. oktoobril oli Rõuge valla 25 aasta juubelisünnipäev ning kahe olulise projekti lõpetamisega tehti nii oma vallarahvale kui külalistele ilus sünnipäevakingitus.

Vastse vaatetorni kõrgus on 30 meetrit ning välimuselt meenutab ta kahe linnupesaga puud. Teose idee autor on arhitekt Karmo Tõra (OÜ ROK-Projekt), valmis ehitasid selle Via Betoon Eesti OÜ peatöövõtjana ning Roadservice OÜ alltöövõtjana. Vaatetorni ehitust rahastasid Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Rõuge vald.

Nii Rõuge Ööbikuoru uus vaatetorn kui külastuskompleks on avatud kõigile huvilistele aastaringselt ja tasuta.

Rõuge, Haanja, Varstu ja Mõniste asuvad looma ühiseid ja uusi noorsootöövõimalusi

Eesti Noorsootöö Keskus on üle-eestiliselt ellu viimas programmi, mis toetab naabervaldade noorsootööalast koostööd eesmärgiga mitmekesistada noorsootöös toimuvat ja noorte võimalusi töö- ja kooliväliseks tegevuseks. Olulisel kohal on see, et üha rohkem noori leiaks endale huvipakkuva eneseteostuse oma kodukoha lähedal.

Alates 2016. aasta algusest on Rõuge, Haanja, Varstu ja Mõniste noorsootöö tegijad ja omavalitsusjuhid regulaarselt kohtunud ja koostanud ühise tegevuskava kaheks järgnevaks aastaks noorsootöö arendamisel. Tegevuskava loomisel on seatud visiooniks, et meie piirkonna noor on algatusvõimeline, julgeb võtta vastutust, on kogukonnas kaasarääkiv ja väärtustatud. Seatud eesmärgi saavutamiseks on ühiselt kokku lepitud erinevad tegevused – noortekeskuse töö käivitamine Varstu vallas, uute huviringide teke kõikidesse piirkondadesse, noorteaktiivide töö arendamine, ühisüritused, noorte tunnustamine, koolitused, uute ja ühiste vahendite soetamine ja palju muud.

Continue reading

Kriidivärvi töötuba!?

kriidivarviHaani naiste seltskond organiseerib kriidivärvi töötuba, mida viib läbi Vintage stuudio. Koolitus läheb maksma kokku ca 275 € ning sellisel juhul, kui saadakse kokku vähemalt 10 inimest, tuleb hinnaks ühe inimese kohta 27,50 €. Juhul kui meid tuleb rohkem, siis kulu ühe inimese kohta langeb, kuid maksimaalselt 15-17 osalejat, et jääks võimalus ka aruteluks ning nippide jagamiseks. Koolituse kuupäev on veel lahtine, samuti koht.

Oma huvist osaleda andke palun teada Enele tel 514 4675 või Einikesele tel 5816 5201.

Kriidivärvidest ja sellega mööblile eripära andmisest saab lugeda siit või Facebookis.

Üleskutse käsitöömeistritele

Võrumaa meistrite jõulueelne käsitöönäitus Toompea lossi vestibüülis on nüüdseks toimunud juba viieteistkümnel korral. Ka tänavu on avaldatud soovi ja valmisolekut taoline kagunurgale omaste kultuurisugemetega traditsiooniks kujunenud näitus-müük korraldada. Meie kõigi suureks rõõmuks sai Võrumaa Omavalitsuste Liit ka sel aastal Riigikogu juhatuselt nõusoleku Võrumaa käsitöö näitus-müügi organiseerimiseks. Jõulueelne käsitööesemete näitus-müük saab toimuma 5.-7. detsembril 2016. aastal.

Lähtuvalt meile osaks saanud võimalusest võrumaalaste antvärki Riigikogus esitleda kutsume Teid, head käsitöölised, üles oma tooteid esitama. Kuna tänavune näitus-müügi eksponeerimise pind on mõnevõrra väiksem, siis ootame käsitööd, mis oleks omanäoline ning uudne. Näitus-müügile minevat kaupa iseloomustab veel kvaliteetsus ning unikaalsus.

Käsitööd saate esitada 24.-26. novembril 2016 Rõuge Kunstikuuri. Näitus-müügile esitatud käsitöökauba osas teostatakse selekteering näituse korraldustoimkonna liikmete poolt.

Täpsemat informatsiooni jagab Teiega:
Lya Veski, tel 5552 3366; e-kiri lyaveski@hot.ee

Võrumaa Omavalitsuste Liit

Teater R.A.A.A.M etendusega “Fenomen” Haanja rahvamajas

fenomen-poster-19

Teater R.A.A.A.M etendusega “Fenomen” Haanja rahvamajas pühapäeval, 16. oktoobril kell 19.

Continue reading

Oktoobrikuu käsitöökohtumine

karpOktoobrikuu käsitöökohtumine toimub 18. oktoobril kell 18:00 Plaani Lodge’is ja sel korral valmistame väikese sahtliga karbikese. Palun oma osalemisest (ja eelistatavast värvitoonist, kui Sul see on) teada anda hiljemalt 10. oktoobriks. Materjalid saab koha pealt, kaasa palun võtta sularaha materjalide katteks ja juhendajale annetuseks (kui palju materjalid maksavad, täpsustan järgmises kirjas). Eelinfo: sel sügisel on plaanis veel paberikäsitööd teha: fotoalbumi köitmist (ja kaunistamist, kui jõuame). Lisainfo: Kärt Salumets, tel 5399 8609.

Valdade ühinemislepingu avalikustamine

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu projekt on suunatud avalikule väljapanekule 3. – 24. oktoober 2016. Ühinemislepingu projektiga on võimalik tutvuda:

  • Haanja valla kodulehel;
  • Haanja Vallavalitsuses;
  • Haanja raamatukogus;
  • Luutsniku raamatukogus;
  • Ruusmäe raamatukogus.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule on võimalik esitada hiljemalt 24. oktoobriks 2016:

  • elektrooniliselt e-posti aadressile vald@haanja.ee;
  • paberkandjal Haanja Vallavalitsuse kantseleisse.