Valdade ühinemise rahvaküsitlus

rahvahaaletus

Ootame kõiki Haanja valla elanikke avaldama arvamust Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemise kohta üheks omavalitsus-üksuseks. Rahvaküsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud valimisõiguslikul elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab Haanja vallas.

Küsitlus toimub pühapäeval, 11. detsembril kell 10−18  ja esmaspäeval, 12. detsembril kell 10−18 järgmistes küsitluspunktides:

  • Haanja vallamajas (Haanja küla, Võru tee 15, telefon 518 0682, 782 9111)
  • Ruusmäel, vallavalitsuse ruumis (Ruusmäe küla, Mäe tee 2, telefon 5347 3150)

Kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!

Isik, kes tervisliku seisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa tulla küsitluskohta, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise põhjendatud taotlus tuleb komisjonile või vallasekretärile esitada hiljemalt 12. detsembril 2016. a kella 15.00-ks. Elektroonilist küsitlust ei toimu.

Haanja valla memme-taadi jõulupidu

memmetaadi

Haanimaa käsitöö näitus-laat

kasitoo

Kontsert “Mu süda, ärka üles” Haanjas ja Rogosi mõisas

moisamangud

Võrumaa Tegusaim Kodanik 2016 on Suhka vabatahtliku päästekomando eestvedaja Väle Prutt

Georgi hotellis tunnustati Võrumaa tegusaid, kodanikke, toimekaid ühinguid ning ettevõtteid. Võrumaa Tegusaim Kodanik 2016 on Suhka vabatahtliku päästekomando eestvedaja Väle Prutt.

Tiit Piiskoppel Päästeameti Lõuna päästekeskusest: „Tänu Väle pikaajalisele tegevusele on turvalisus Haanja kandis tagatud. Tema tarmukus on viinud Suhkale päästekomando hoone rajamiseni. Väle panustab aktiivselt vabatahtlikkuse arendamisse. Suhka vabatahtlik päästekomando on Päästeametile olnud heaks koostööpartneriks juba aastast 2009.“

Samuti püüdis Haanja kandist tähelepanu ka Hartsmäe talu, kes sai “Võrumaa Kodanikuühiskonna Toetaja 2016” tiitli. Lisaks oli Haanja vallast nominentideks Haanja Suusaklubi (kategoorias Võrumaa Toimekaim Ühing 2016) ja Aare Eiche (kategoorias Võrumaa Tegusaim Kodanik 2016). Kokku esitati tunnustamiseks 19 kodanikku, 12 ühendust ning 7 ettevõtet. Laureaadid valis töögrupp, kus oli esindatud SA Võrumaa Arenguagentuur, Võru Maavalitsus, Võru Linnavalitsus, Võrumaa Omavalitsuste Liit, Võrumaa Partnerluskogu ja Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts.

Haanjas veel on lund :)

Valdade ühinemisel saab omavalitsuse uueks nimeks Haanjamaa vald

Kui ma 7 aastat tagasi infoportaalile nime valisin, siis ei kujutanud küll ette, et ühel päeval hakkab sama nime ka kohalik omavalitsus kandma. Aga nimi on jätkuvalt ilus ja sobib kogu piirkonnale väga hästi!

Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vallavolikogud valisid salajasel hääletusel Haanjamaa valla, Lõuna-Võrumaa valla ja Rõuge valla nimede vahel. Finaalis sai Haanjamaa vald poolthääli 24 ning Rõuge vald 23 häält. Kolm sedelit oli rikutud, istungil oli viie volikogu 51-st liikmest 50. Omavalitsuse keskus saab tõenäoliselt olema Rõuges, mis on täitsa loogiline – asub keskel ja on kõige suurem alevik piirkonnas. Haanjamaa valla moodustamine läheb edasi rahvaküsitluste korraldamisega ning detsembris ütlevad ühinemisele oma viimase sõna viis volikogu. Tulevases Haanjamaa vallas elab 969,25 ruutkilomeetril umbes 5900 elanikku.

Kui protsess lõpule jõuab ja nimi ametlikuks saab, oleks ju tore ka Haanjamaa Elu laiendada. See võiks olla ju praeguse viie valla ühine infoportaal, kus vabatahtlike abiga saaksime kogu piirkonda puudutavat infot jagada. Kindlasti aitaks see kaasa ühtse valla tunde tekkimisele ning oleks lisaks valla kodulehele üks koht, kus nii vallakodanikud kui külalised leiaks lihtsalt ja kiirelt infot kõige toimuva kohta.

Kui Sulle see mõte meeldib ja oled hea meelega nõus kampa lööma, siis võta palun ühendust e-kirja teel: info@haanja.eu ja mõtleme koos edasi!